logo

Asiakas, laatu ja luotettavuus
ovat toimintamme peruspilarit.

Uudiskohteet

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon valvomo

Jaakonsuon jätevesipuhdistamon uusi tekniikkavalvomo valmistuu alkuvuodesta 2019. Uusi valvomo tulee olemaan kooltaan 529 m³ ja vastaa tekniikaltaan tämän päivän haasteisiin, sillä jatkuva valvonta vaatii paljon automatiikkaa, mittareita ja antureita. Vanha valvomo poistuu kokonaan käytöstä uuden käyttöönoton myötä.


Valvomorakennus on noussut harjakorkeuteen ja on kokonaisuudessaan valmis 31.5.2019

Hanke käsittää uuden valvomorakennuksen rakentamisen käyttökuntoon saatettuna kokonaisurakkana.


Työmaan toimintasuunnitelma on jaettu neljään osioon: laadunvarmistus, pölynhallinta, kosteudenhallinta, ympäristö ja työturvallisuus.  
Valvomorakennuksen rakentaminen tapahtuu nykyisen jätevedenpuhdistamon ollessa käynnissä ja vatii erityistä huomiota alueen muita käyttäjiä sekä liikennettä kohtaan.

Sijaitsee Keuruulla osoitteessa Hirvenlahdentie 106.