logo

Asiakas, laatu ja luotettavuus
ovat toimintamme peruspilarit.

Maatilarakentaminen

  • Pihatto 96 eläinpaikkaa uudisrakennus.
  • Pihaton laajennus ja nuorkarja kasvattamo 70 eläinpaikkaa.
  • Pihattoon robotin ja lannanpoiston vaatimat rakennustyöt.
  • Lihakarjanavetan laajennus 56 eläinpaikkaa.